NYÁRI SZABADSÁG 2024.07.22 - 07.26 !!!
Nyári szabadság 2024
[ X ] BEZÁR

Általános szerződési feltételek

Alábbi Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a Giang Ngoc Tuan Import-Export Korlátolt Felelősségű Társaság – rövidített neve GNT impex Kft. (továbbiakban: „Vállalkozó”) http://gnt-impex.hu internetes weboldalán (a „Weboldal”) keresztül létrejött szerződéses jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF elérhető a következő Weboldalról: https://www.gnt-impex.hu/aszf. A jelen ÁSZF a Vállalkozó és vásárlója (továbbiakban: „Megrendelő”; a Vállalkozó és a Megrendelő együttesen a „Felek”) közt a Weboldalon keresztül létrejött elektronikus kereskedelmi szerződésekre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket határozza meg. A Vállalkozó elektronikus kereskedelmi szolgáltatásait Megrendelőnek kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel nyújtja.


1. VÁLLALKOZÓ ADATAI:
   - A Vállalkozó neve: Giang Ngoc Tuan Import-Export Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: GNT impex Kft.
   - A Vállalkozó székhely (és egyben a panaszügyintézés helye): 1037 Budapest, 03. kerület, Bécsi út 226.
   - A Vállalkozó elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@gnt-impex.hu
   - Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-719729
   - Adószáma: 10951639-2-41

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
   2.1. A jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki a Felek egyéb kereskedelmi ügyleteire.
   2.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

   2.3. A jelen ÁSZF 2021. szeptember hó 1. nap napjától visszavonásig hatályos. A Vállalkozó jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et. A módosítások azonnali hatállyal hatályba lépnek, amint azokat a Vállalkozó a módosításokat a Weboldalon publikálta.  A felhasználók a jogügylet megkötésekor elérhető tartalmú ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal kötnek szerződést a Vállalkozóval.
   2.4. A Vállalkozó fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS:
   3.1. A regisztrációra a főoldalon található „Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerül sor. A regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minősül az Elker.tv. 2. §-ának v) pontja szerinti fogyasztónak. A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációval a jelen ÁSZF rendelkezéseit maradéktalanul elfogadja.
   3.2. Felhasználó a Weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

   3.3. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Vállalkozó kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
   3.4. A Vállalkozót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
   3.5. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, amely a Felhasználót a Weboldal informatikai igénybevétele miatt érte. A Felhasználó informatikai biztonságának kialakításáért, adatainak védelméért kizárólag a Felhasználó felel.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:
   4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát (bruttó ár esetén), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
   4.2. A  Weboldalon a Vállalkozó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

   4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Vállalkozó teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
   4.4. Amennyiben a Vállalkozó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalfelületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Vállalkozó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.
   4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. A MEGRENDELÉS MENETE:
   5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a Weboldalra.
   5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

   5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár részletes tartalma” ikonra kattintva.
   5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „Tovább a vásárlás 2. lépésére” ikonra kattint Felhasználó.
   5.5.  Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:
      5.5.1.  Fizetési módok:
       - Személyes átvétel: Készpénzben a Vállalkozó üzlethelységében vagy a Vállalkozó által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Vállalkozó üzlethelységében vagy a Vállalkozó által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.
       - Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.
       - Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Vállalkozó bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
   Új Megrendelő megrendelése esetén a fizetési mód minden esetben készpénz. Az üzleti kapcsolat rendszeressé válását követően a fizetési mód változtatását a Vállalkozó a Megrendelő kérésére engedélyezheti.

      5.5.2. Szállítási költség:
      Budapesti szállítás: 

  • Végfelhasználói Partnereink számára nettó 30.000 Ft-tól (bruttó 38.100 Ft-tól) díjtalanul kiszállítunk Budapest teljes területén.
  • Viszonteladói Partnereink részére nettó 60.000 Ft-tól (bruttó 76.200 Ft-tól) ingyenes a házhozszállítás.

       A szállítási értékhatár alatti rendeléseket nettó 2.500 Ft/cím (bruttó 3.175 Ft) szállítási költséggel szállítjuk ki.

       Vidéki szállítás:

  • Végfelhasználói Partnereink számára nettó 60.000 Ft-tól (bruttó 76.200 Ft-tól) ingyenes a házhozszállítás.
  • Viszonteladói Partnereink részére nettó 90.000 Ft-tól (bruttó 114.300 Ft-tól) biztosítunk díjtalan szállítást.

       A szállítási értékhatár alatti rendeléseket a súly és az érték figyelembevételével számolt szállítási költséggel szállítjuk ki. A konkrét díjakat tartalmazó táblázat elérhető a Letöltések menüpontban.

   5.6. Amennyiben a Weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
   5.7. A weboldal automata rendszer megerősítő jellegű levelet küld minden rendelés után. A megerősítő levél a rendelés tényét nyugtázza és nem tartalmaz minden költséget. A fizetendő végösszegről és a megrendelés teljesítéséről a Vállalkozó ügyfélszolgálata küld visszaigazoló levelet.  A visszaigazoló levél ebben az esetben minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Vállalkozó nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
   5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
   5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
   5.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. A SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSE:
   A vásárló amennyiben szigorú számadású nyomtatványt kíván vásárolni az alábbiak szerint kell eljárni:

   A számviteli törvény 168. § (1) így fogalmaz: A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni.

7. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS:
   7.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Vállalkozó ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
   7.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Vállalkozó és Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Vállalkozó Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Vállalkozóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

   7.3. Ha Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
   7.4. Vállalkozó nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Vállalkozó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

8. GARANCIÁLIS RENDELKEZÉSEK:

   Kellékszavatosság
     - A Megrendelő Weboldalt üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
     - Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   Termékszavatosság
     - Ingó dolog (termék) hibája esetén Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
     - Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

   Jótállás
     - Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Weboldalt üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
     - Vállalkozó nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK:
   9.1. Vállalkozó tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg a Megrendelő a jelen ÁSZF alapján átadott-átvett áruk teljes ellenértékét nem egyenlíti ki.
   9.2. Vállalkozó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
   9.3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
   9.4. Amennyiben Vállalkozó a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Vállalkozó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
   9.5. Vállalkozó és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10. SZERZŐI JOGOK:
   10.1. Miután a www.gnt-impex.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.gnt-impex.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozó írásos hozzájárulása nélkül.
   10.2. A www.gnt-impex.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Weboldalra való hivatkozással lehet.

   10.3. A Vállalkozó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
   10.4. Tilos a www.gnt-impex.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.gnt-impex.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
   10.5. A www.gnt-impex.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Vállalkozó írásos hozzájárulásával lehetséges.

11. ADATVÉDELEM:
   A Weboldal adatkezelési tájékoztatója – adatvédelmi szabályzata - elérhető a következő oldalon: https://www.gnt-impex.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

-----------------------------

GNT impex Kft.